Brandskydd Trygga kvalitetsprodukter för din säkerhet
TELEFON: 070-657 47 99

Produkter

Flamastic KBS COATING™

är en avancerad termodynamisk brandskyddsbeläggning och en originalprodukt från rymdindustrin. Produkten är beständig i minst 25 år (även utomhus). Flamastic KBS COATING™ har ett temperaturstabilt oxygenindexvärde på maximalt möjliga 100 %. Produkten är certifierad av ett flertal oberoende organ över hela världen. EU-klassificerad till B-s1,d0 [EN 13501-1:2007+A1:2009]

Flamastic KBS SEALANT™

är extremt högtemperaturkitt som används för att täta runt kablar, rör, brandskivor och kanaler. Produkten har en god vidhäftningsförmåga med bibehållen limmeffekt under hela brandförloppet. Förutsättning för detta är ett temperaturstabilt oxygenindexvärde på maximalt möjliga 100 % (se oxygenindexvärde). Flamastic KBS SEALANT™är även vattenbeständig och används omfattande i marin miljö. Produkten är silikonfri och rekommenderas för silkonkänsliga miljöer. Brandskyddsegenskaperna livscykeln är minst 25 år (även vid utomhusinstallation). EU-klassificerad till B-s1,d0 [EN 13501-1:2007+A1:2009]

KBS-SKIVAN HD200™

är slät högdensitetsskiva som är ytbehandlad med Flamastic KBS COATING™. Produkten har en nominell densistet av 230 kg/m³ och optimal karakteristik med ett väldokumenterad brandmotståndsförmåga. KBS-SKIVAN HD200™ har testats i t.ex stora genomföringar, brandväggar, brandkanaler, regelvägger m.m.  KBS-SKIVAN HD200™ figursågas exakt vilket minskar materialspill, arbetstid och ger ett bra slutresultat. EU-klassificerad till B-s1,d0 [EN 13501-1:2007+A1:2009]

KBS CHAR 21™

är ett miljövänligt och vattenbaserat färgsystem för brandisolering av bärande stålkonstruktioner i klasserna R 30, R 60, R 90 och R 120. De brandteknisk klasserna är baserade på EUs klassificeringsstandarden EN 13501-2. KBS CHAR 21™ är typgodkänd och tillverkningskontrollerad av certifierat organ. Brandfärgen har låga värmeledningstal över hela temperaturintervallet vilket ger en god brandisolering. . Produkten ger en slät och jämn ytfinish

System KBS PIPESEAL C™

är marknadens minsta plaströrsförslutare och rekommenderas särskilt  för trånga utrymmen. Produkten uppfyller EI 30, EI 60 samt EI 90 och de brandtekniska klasserna överensstämmer med brandteknisk klass enligt i SS-EN 13501-2. System KBS PIPESEAL C™är godkänd alla förekommande plaströrstyper.

KBS PIPESEAL C™ finns för   rördiameter 32-160 mm är typgodkänd upp till EI 90 i massiva väggar och bjälklag samt i regelväggar.