Brandskydd Trygga kvalitetsprodukter för din säkerhet
TELEFON: 070-657 47 99

Brandskyddsmålning

Flamastic KBS COATING™ – En effektiv brandskyddsbarriär

Många av de teknologiska landvinningar vi sett under de senaste fyrtio åren har sprungit fram ur rymdteknisk forskning. Sakta men säkert lämnar FoU-resultaten denna sfär och sipprar ut i det civila samhället. Nya material är ett vinstområde vid sidan av andra tekniska nyheter. Dessa nya material ger ett väsentligt bidrag till den allmänna teknologiutvecklingen.
Flamastic KBS COATING™, Teflon™, Goretex™  m.fl är bara några av de produkter som har sitt ursprung i USA:s omfattande rymdprogram under 60-talet och utgör bra exempel på lyckade materialutvecklingar. För att  kunna motstå enorma övertemperaturer i samband med raketuppskjutningar behövde NASA  en brandskyddsbeläggning med avancerade högtemperaturegenskaper . Tack vare den amerikanska rymdstyrelsens kompromisslösa kravlista är Flamastic COATING™ fortfarande ett unikt materialet på brandskyddsmarknaden.

Historik

Mitt under ett testprogram, som utfördes under sommaren 1966, brändes 3 amerikanska astronauter till döds i en rymdkapsel på toppen av den första Apolloraketen. Vad hände ?
Istället för luft innehöll kapseln en hög procent syrgas. Sedan antände en gnista (troligtvis från den elektriska utrustningen) plastisoleringen på elkablaget och den påföljande kabelbrandens explosionsartade förlopp orsakade astronauternas död. Alltsedan dess använder ESA, NASA m.fl  mätning av oxygenindexvärde enligt ASTM D2863 (jmf. även SS 424 14 75) som ett gallringsverktyg för material avsedda för rymdfarkoster. Båda organisationerna kräver en kvalificering av olika produkter genom att ingående material inte får upprätthålla en förbränning med 10% högre oxygenvärde än vad som förväntas i kapslarna.

moon1

Oxygenindexvärde enligt SS 424 14 75 (syreindexvärde)

Oxygenindextest enligt SS 424 14 75 bestämmer brännbarheten för olika material och produkter. Värdet kan inte överstiga 100 % och detta bestäms i en speciell provapparat som mäter andelen oxygen i en flödande oxygen/nitrogenblandning som är nödvändig för att upprätthålla en nedåtgående förbränning på  ett provobjekt som placeras mitt i nämnda gasströmning. De flesta organiska material återfinns inom intervallet 14 till 30%. Ett högt oxygenindexvärde representerar ett material som brinner med svårighet eller är obrännbart. Oxygenindexvärdena för t.ex. de flesta kabelisoleringar (kabelmantel) återfinns inom intervallet 18 – 45% och akrylbaserade brandskyddsprodukter återfinns mellan 40-70%. De senare självbrinner oftast vid en enkel tändartest. Oxygenindextest ingår i vårt tillverkningskontrollavtal med bl.a SP och kontrollvärdet högsta möjliga (100%). Detta värde är både temperaturstabilt och åldersbeständigt. Flamastic KBS COATING™ har EU-klass B-s1,d0 [EN 13501-1:2007+A1:2009]

Oxygenindexvärde (SS 424 14 75) för olika material [%]

Polyetylén (PE)17,5
PEX (Tvärbunden XLPE)19,0
Polypropylén (PP)17,5
Nylon™20
Mjuk PVC  24-35
Hård PVC 40-45
Akrylbrandfärger50-70
Teflon™ 95
Flamastic KBS-COATING™100
Flamastic KBS-SEALANT™100